Flexrooster-vo

Flexscholengroep

Scholing en ondersteuning

Steeds meer scholen hebben belangstelling voor het Flexrooster en in toenemende mate is er behoefte aan begeleiding, scholing en meer.

Vanuit Flexroostervo is het volgende aanbod beschikbaar:

  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van fase 1 van het Flexrooster voor een schoolteam. Hiervoor wordt een uurtarrief gehanteerd en is de nascholing BTW vrij.
  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van fase 1 van het Flexrooster voor een directieteam
  • Een terugkom dag voor de vele vragen rondom invoering
  • Het verzorgen van een presentatie over de ontwikkeling naar fase 2 van het flexmodel
  • Het zorgen dat scholen/docenten onderling in contact komen om ervaringen uit te wisselen

Indien scholen belangstelling hebben gelieven zij zich aan te melden via de website flexroostervo.nl


Cursus Coöperatief leren, noodzakelijk voor docenten bij de invoering

Om de docenten te ondersteunen bij de invoering van het Flexrooster en voor te bereiden op de het werken  van coöperatief leren in de klas, hetgeen een andere manier van lesgeven is, is de cursus " coöperatief leren" van Bazalt onmisbaar voor een goed start.  


De principes leren van coöperatief leren en deze concreet inbouwen in je onderwijs.

Concreet en praktisch: samen oefenen in de training & de volgende dag in je eigen praktijk aan de slag.

Effectief klassenmanagement- hoge(re) betrokkenheid en nog betere leerresultaten.