Flexrooster-vo

Flexscholengroep

Scholing en ondersteuning

Steeds meer scholen hebben belangstelling voor het Flexrooster en in toenemende mate is er behoefte aan begeleiding, scholing en meer.

Vanuit Flexroostervo is het volgende aanbod beschikbaar:

  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van fase 1 van het Flexrooster voor een schoolteam. hiervoor wordt een uurtarrief gehanteerd en is de nascholing BTW vrij.
  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van fase 1 van het Flexrooster voor een directieteam
  • Een terugkom dag voor de vele vragen rondom invoering
  • Het verzorgen van een presentatie over de ontwikkeling naar fase 2 van het flexmodel
  • Het zorgen dat scholen/docenten onderling in contact komen om ervaringen uit te wisselen

Indien scholen belangstelling hebben gelieven zij zich aan te melden via de website flexroostervo.nl