Flexrooster-vo

Flexscholengroep

Op 19 april 2018 is er een studiemiddag voor Flexscholen en belangstellende scholen gehouden op het Laurens Lyceum te Rotterdam.  Er zijn workshops gericht op het Flexrooster, aangeboden en er is ook aandacht besteed worden aan de vraag vanuit de flexscholen worden hoe de Flexscholen hoe die zich met elkaar willen verbinden om in gezamenlijkheid het Flexmodel verder te ontwikkelen. Te denken valt aan de oprichting van een platform, stichting of anders. De naam : Flexscholengroep.

In januari 2019 is een start gemaakt door scholen.

Meer informatie:


Harry Chambone hchambone01@lentiz.nl 010 4357000

Mariska Davids mda@laurenslyceum.nl 010 4180470 

Belangrijk wordt met name de wens en de wil om met elkaar te delen.

Flexscholen zijn uitgenodigd zich als belangstellenden te melden bij Mariska of Harry.