Flexrooster-vo

Flexscholengroep

Flexmodel fase 1 en fase 2

De invoering van het Flexmodel kent twee fasen. 

Fase 1 start altijd met:

 • Schoolbreed keuze maken voor het Flexmodel 
 • De invoering kan alleen maar in een keer voor alle klassen aan het begin van het schooljaar
 • Het Flexrooster met de dagindeling operationaliseren
 • Inzetten van de Flexuren op basis van het Flexrooster
 • Andere manier van lesgeven op basis van lessen van 80 minuten
 • Sturing op basis van resultaten door inzet van de Flexuren
 • Herschrijven van het vakcurriculum
 • Vaststellen van de nieuwe lessentabel
 • Keuze mogelijkheid voor de leerlingen operationaliseren
 • Ontwikkelen  door de secties van de "flexles" 

De ervaring van scholen leert dat de invoering van fase 1 van het Flexmodel al een fors veranderingsproces is voor een docententeam en de school. De doorlooptijd om alle elementen van het Flexmodel adequaat te kunnen toepassen en de werking van de mogelijkheden zich eigen te maken duurt ongeveer 2 jaar. Docenten dienen hier voldoende gefaciliteerd voor te worden om dit veranderingsproces adequaat te kunnen afronden.

Daarom is het aan te bevelen eerst fase 1 goed door te voeren op de school en pas daarna te starten met de ontwikkeling naar fase 2 van het Flexmodel.

Fase 2  bestaat uit de volgende elementen:

 • Door ontwikkelen van de Flexles
 • Onderwijs op basis van leerdoelen
 • Inzet didactische instrumenten en vaardigheden op basis van leerdoelen
 • Inzet executieve vaardigheden op basis van leerdoelen
 • Gepersonaliseerd leren  voor leerlingen aanbod en vraag gestuurd
 • Deel vakcurriculum buiten lesverband aanbieden via vop's en vgo's op basis van coöperatief en gepersonaliseerd leren.
 • Aanbod deel curriculum dat leerlingen zelf voorzien van leerdoel, leermiddel en planning.
 • Een mentor en de docent worden een didactisch coach