Flexrooster-vo

Flexscholengroep

Contact per mail: info@flexroostervo.nl

                             flexvo@gmail.com

   

Scholen die belangstelling hebben willen graag contact hebben met een school die het Flexrooster al ingevoerd heeft. Contacten met bestaande Flexscholen kunnen scholen zelf regelen via de pagina " meer scholen flex" of kunnen via bovenstaande mailadressen een verzoek doen om contact te leggen.