Flexrooster-vo

Flexscholengroep

Belangstelling ?

Scholen kunnen kiezen om:

  • Om met een aantal collega's een Flexschool te bezoeken om het Flexmodel en het Flexrooster in de praktijk te zien.
  • Om een presentatie op de eigen school te laten verzorgen voor het eigen team over de werking van het Flexrooster. Daarbij is er de gelegenheid om vragen te stellen. Dit duurt ongeveer 3 uur.
  • Ook is het mogelijk om daarna een vervolg afspraak op de eigen school te maken om zaken verder uit te werken.

Bezoek aan een flexschool:

De Flexscholen staan vermeld op pagina " meer scholen Flex".

Tijdens dit bezoek ligt de nadruk op het in de praktijk meemaken hoe de leerlingen zich bij de start van de dag gedragen binnen het Flexrooster. Het ius voor belangstellende scholen opportuun om om 8.30 uur aanwezig te zijn omdat vanaf dat moment de leerlingen gebruik gaan maken van het Flexrooster en welke keuzes zij maken welk flexuur zij wensen te gebruiken.

Met name het ter plekke zien hoe de leerlingen gebruik maken van een bijzonder flexuur dat start om 8.30 uur. Dit is het " stilte lokaal", en het is heel indrukwekkend hoe snel de leerlingen beginnen met studeren. Op dit moment wordt de intrinsieke motivatie van de leerlingen zichtbaar. Elke dag maken 100 tot 125 leerlingen hier op basis van eigen keuze gebruik van. Zij gaan de ruimte binnen met een examenopstelling, pakken hun benodigdheden om te leren en starten met het eigen leerproces. De leerlingen kiezen zelf voor welk vak zij willen studeren. 
Leerlingen van klas 1 tot en met klas 6 zitten dan door elkaar net zo als in de andere flexuren.

Op hetzelfde moment kunnen de  leerlingen ook gebruik maken van de keuze voor een algemene flexuur, de studiewerktijd, afgekort SWT. Hier is te zien hoe de leerlingen samen afspreken om te leren en studeren, elkaar overhoren, hoe de junior-mentor samen werkt met "zijn" leerling of de peer met "zijn" leerling.

Bij het zien van de leerlingen wordt duidelijk dat:

  • leerlingen intrinsieke motivatie hebben
  • leerlingen verantwoordelijk willen zijn
  • leerlingen keuzes maken als die geboden worden.
  • leerlingen 10 flexuren op school studeren
  • alle leerlingen dezelfde onderwijsondersteuning kunnen krijgen waardoor er geen "kansenongelijkheid" is


Voorbeeld Flexuur : Stilte-lokaal op het Laurens Lyceum. Gemiddeld zitten hier 100 tot 125 leerlingen elke ochtend vanaf 8.30 te studeren. Slechts een docent houdt toezicht. Veel leerlingen kiezen voor het stilte-lokaal omdat zij dan rustig kunnen studeren waarbij zij zelf de eigen studieplanning op orde hebben.